Nieuwsbrief juni 2019

maandag 17 juni 2019


Beste bewoners van de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat,

Samen met het adviesteam, waarin een afvaardiging van bewoners van uw straat zitten, zijn we ons op een brede manier aan het oriënteren om vernieuwingsvoorstellen voor uw buurt te realiseren.

Gedurende het participatietraject merkten hoeveel emotie en betrokkenheid er onder de bewoners in de het adviesteam en de wijk leeft. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan, en hebben daarom besloten meer tijd te nemen om de vernieuwingsvoorstellen te realiseren

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Inmiddels zijn we een aantal keren op excursie geweest. In leiden hebben we een wijk bezocht waarin zowel renovatie, groot onderhoud en nieuwbouw was gerealiseerd tussen bestaande bouw.

De wens van het adviesteam was om een extra excursie te doen binnen de eigen wijk, en een project wat WoonInvest in het verleden heeft gerenoveerd “de Paradijsstraat in Voorburg”. Tijdens deze excursie hebben wij een aantal woningen bezocht van leden van het adviesteam, en hebben we de leden van het adviesteam uitgelegd wat voor soort renovatie er is toegepast in de Paradijsstraat.

Na de excursies hebben wij een evaluatie gehad met het adviesteam. De architect, Alphaplan en WoonInvest zijn aan de slag gegaan om drie vernieuwingsvoorstellen te presenteren. Deze voorstellen geven een globaal beeld welke zaken er tijdens een renovatie worden aangepakt, welke woningen er gerealiseerd kunnen worden als er nieuwbouw gepleegd wordt, en wat dit voor u als bewoner zou betekenen.

Het adviesteam heeft hier kritisch naar gekeken, en hun op- en aanmerkingen worden op dit moment verder uitgewerkt en meegenomen in de verdere uitwerking.

Huisbezoeken

Om tot een gedegen besluit te komen vinden wij het belangrijk dat wij de mening en wensen van alle bewoners te inventariseren. We komen daarom graag bij u langs. Tijdens dit gesprek komen medewerkers van ons bij u thuis langs. Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen omgeving uw vragen, wensen of mogelijke zorgen kan uitspreken. Dit is een inventarisatie die belangrijk is voor ons om een goed beeld te vormen wat u als bewoner wilt. Tijdens het gesprek hoeft u niets te tekenen, er worden geen definitieve afspraken met u gemaakt en hoeft u geen keuze te maken. Wij maken alleen voor ons zelf aantekeningen tijdens het gesprek. De werknemers die bij u langs komen maken van te voren met u een afspraak en kunnen zich altijd legitimeren. Vraagt u hun gerust om dit bewijs, en laat u verder vooral geen vreemden bij u binnen.

Wanneer?

Binnen twee weken wordt u telefonisch of per mail benaderd om een afspraak met u te maken.

U kunt zelf aangeven wanneer dit gesprek voor u uitkomt. Als u liever heeft dat er iemand van uw familie vrienden of kennissen meeluistert tijdens het gesprek is dit uiteraard geen enkel probleem.

Vagen?

Heeft u voorafgaand aan de afspraak vragen? Geen enkel probleem! Wij zijn het beste bereikbaar via de mail emma@wooninvest.nl. Mocht u ons liever telefonisch benaderen? Belt u dan naar het algemene nummer van WoonInvest 070 301 11 00.

Met vriendelijke groet,


Naomi Kuling
projectleider wonen

Charlotte van Pallandtlaan 2
Postbus 163
2270 AD Voorburg
 


 

Nieuwsoverzicht