Nieuwsbrief januari 2020

dinsdag 14 januari 2020


Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Met deze nieuwsbrief laten wij u weten dat wij achter de schermen druk bezig zijn om renovatie plannen uit te werken voor de wijk.  We hebben u daarover het laatst geïnformeerd met de nieuwsbrief van oktober. Hierin gaven wij aan dat wij verwachtten  eind vorig jaar nog de plannen met het Adviesteam te kunnen bespreken.

Het uitwerken van de renovatievoorstellen, inclusief duidelijkheid over woningen waar lichte of zware renovatie dan wel sloop/nieuwbouw plaatsvindt, vergt alleen meer tijd dan gedacht. We willen aan de ene kant goed rekening houden met wensen en voorkeuren van bewoners, maar aan de andere kant ook goed inspelen op technische gebreken en financiële haalbaarheid. We verwachten dat we deze maand daar meer duidelijkheid over hebben. Dan volgt een nieuw overleg met het Adviesteam van bewoners en zullen we alle bewoners weer informeren. Nu nog geen duidelijkheid dus, maar we verwachten die wel op korte termijn te kunnen geven.

Vragen?

Voor vragen over de uitkomsten van de enquête en de verdere procedure kunt u contact opnemen via emma@wooninvest.nl. Op onze website: https://emma.wooninvest.nl/ vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Esther Koelemeij

Projectleider - WoonInvest

 

 

Nieuwsoverzicht