Nieuwsbrief februari 2020

maandag 2 maart 2020


Aan de bewoners van de Prins Hendrikstraat, Emmastraat en Oranje Nassaustraat

Nieuwsbrief Project Emma

Voorburg, 25-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een woning huurt via WoonInvest aan de Prins Hendrikstraat, Emmastraat of Oranje Nassaustraat in Voorburg. 

Het uitwerken van de mogelijkheden vergt meer tijd
Op 18 februari heeft WoonInvest het Adviesteam uitgenodigd om de mogelijkheden voor het vernieuwen van de wijk te bespreken. Het uitwerken van de mogelijkheden vergt meer tijd dan gedacht, aangezien de technische problemen bij de huidige woningen groter zijn dan gedacht en de renovatie-opties daardoor ook kostbaarder en complexer zijn dan verwacht. WoonInvest wil ook goed rekening houden met wensen en voorkeuren van bewoners zoals die afgelopen zomer in de huisbezoeken zijn opgehaald. De komende maanden werkt WoonInvest hard aan de besluitvorming, zie hieronder bij ‘Vervolgplanning’.

Maandelijkse Nieuwsbrief
Er is behoefte dat er regelmatiger wordt gecommuniceerd met de buurt door WoonInvest. Daarom is gezamenlijk met het Adviesteam besloten om elke maand een nieuwsbrief te verspreiden.

Vervolgplanning
De mogelijke plannen en kosten moeten eerst intern worden besproken door WoonInvest. Dit leidt medio april tot een concreet voorstel, dat eerst met het Adviesteam wordt gedeeld. Daarna vindt naar verwachting in mei besluitvorming door de directie en Raad van Commissarissen van WoonInvest plaats. Op basis van de besluitvorming stellen wij een Sociaal Plan in overleg met het Adviesteam. Nadat het plan intern is goedgekeurd door WoonInvest worden alle bewoners met een algemene bijeenkomst op de hoogte gesteld van de plannen.

Onderhoud
Heeft u een reparatieverzoek, meldt dit dan via de normale wegen aan WoonInvest. WoonInvest blijft het onderhoud gewoon normaal plegen. Het is beslist niet juist als mensen denken dat dit niet meer gebeurt,  vooruitlopend op de vernieuwingsplannen. Bij twijfel kunnen bewoners contact met Geerte Hokke opnemen, de opvolgster van Naomi Kuiling.

Vragen en meer informatie
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze nieuwsbrief dan kunt u die stellen aan Geerte Hokke. Zij is telefonisch bereikbaar via 070 301 11 00 en via emma@wooninvest.nl. Op onze website https://emma.wooninvest.nl/ vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Esther Koelemeij

Projectleider - WoonInvest

Nieuwsoverzicht