Nieuwsbrief

dinsdag 30 april 2019


Beste bewoners van de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat,

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de stand van zaken in het onderzoek naar de toekomst van uw buurt. Wij introduceren de nieuwe projectwebsite en hoe wij u daar op de hoogte houden, vertellen kort wat er al gebeurd is en komen terug op de planning.

Website project Emma
Wij zijn trots dat de projectpagina van het project Emma inmiddels online staat: https://emma.wooninvest.nl. Op de pagina vindt u een korte beschrijving van het project, de verslagen van de diverse bijeenkomsten, nieuwsitems en de planning terug. De site heeft langer op zich laten wachten dan wij in eerste instantie hadden verwacht. Dit is de eerste keer is dat wij voor een project gaan werken met een internetsite, en om dit zo goed mogelijk te ontwikkelen heeft dit meer tijd nodig gehad. Onze excuses hiervoor.


Wat is er al gebeurd?
Na de informatiebijeenkomst hebben wij iedereen die zich aangemeld heeft voor het adviesteam uitgenodigd. Wij hebben in gezamenlijkheid het team samengesteld met vertegenwoordigers uit alle drie de straten. De eerste inhoudelijke bijeenkomst met het adviesteam hebben wij besteed om de minimale uitgangspunten met elkaar op tafel te krijgen. Vervolgens hebben wij voor de beeldvorming een excursie naar Leiden hebben georganiseerd. In de wijken die wij hebben bezocht was een ingrijpende renovatie, een instandhoudingsbeurt voor maximaal 10 jaar en nieuwbouw gerealiseerd. Deze excursie heeft ons een duidelijk beeld gegeven wat de bewoners mooi, en minder mooi vonden.  De ervaringen en foto’s die gemaakt zijn tijdens de excursie waren vervolgens input voor de daarop volgende bijeenkomst met het adviesteam, waarin wij zijn doorgegaan op wat er dan mogelijk zou zijn in uw wijk.  Het verslag van deze avonden staat onder het kopje “downloads”.


Planning
Op de startbijeenkomst 30 januari in de Groene Loper hebben wij u de planning laten zien. Volgens deze planning zouden we op 28 mei weer een openbare bewonersavond organiseren. In overleg met het adviesteam hebben wij besloten om meer tijd te nemen voor de onderzoeksfase. Er wordt een tweede excursie georganiseerd, mede op verzoek van het adviesteam, binnen de eigen wijk, de Loolaan en de Paradijsstraat in Voorburg. Deze excursie staat gepland op 14 mei en heeft een besloten karakter. De bijeenkomst van 28 mei komt te vervallen. Op de projectpagina staat de totale agenda van de komende activiteiten. De nieuwe datum van de openbare bewonersavond staat gepland op: 17 juli 2019. De uitnodiging voor deze avond zal worden verspreid via de projectpagina. 


Contact
Heeft u tussentijds vragen dan staan wij u graag te woord via mailadres emma@wooninvest.nl.  Uiteraard kan u ons ook bereiken via het algemene telefoonnummer van WoonInvest 070 3011100.

 

 

Nieuwsoverzicht