Project Emma

Complex 2004 en 2031

 • 96 eengezinswoningen
 • Emmastraat
  Prins Hendrikstraat
  Oranje Nassaustraat
 • Voorburg
Project Emma

Projectomschrijving

Op 30 november 2021 stemde de Raad van Commissarissen van WoonInvest in met het besluit om 96 huurwoningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat in Voorburg te vervangen. Een belangrijk onderdeel van dit besluit is de garantie dat alle bewoners terug kunnen keren in een passende nieuwbouwwoning in de wijk. WoonInvest besluit tot vervanging omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat de alternatieve opties -groot onderhoud met verbeteringen en hoog niveau renovatie- resulteren in mindere kwaliteit van de woningen, waarbij de totale kosten dicht in de buurt komen bij die van nieuwbouw.

Door participatie kunnen de huidige bewoners, huurdersvereniging Respectus, de omwonenden en de gemeente Leidschendam-Voorburg meedenken over de nieuwbouw en de kwaliteit van de nieuwe woonomgeving. Wat al vast staat is dat de karakteristieke uitstraling van ‘het Tuindorp’ behouden blijft. 

Mirjam Ott (projectontwikkelaar WoonInvest) geeft in het TV West nieuws van 9-12-2021 een toelichting op het genomen besluit.

Architect

Van Schagen architecten
Rotterdam

Adviseurs

Participatie:
De Wijde Blik
Amsterdam

Bouwadviesbureau:
Alphaplan
Alphen aan de Rijn

001-emma.jpg
001-hend.jpg
001-nass.jpg
002-emma.jpg
002-hend.jpg
002-nass.jpg
003-emma.jpg
003-hend.jpg
003-nass.jpg
004-emma.jpg
004-hend.jpg
005-emma.jpg
005-hend.jpg
006-hend.jpg

Veelgestelde vragen

Ja, ieder huurder met een vast contract krijgt een passende woning aangeboden. Dit kan ook een vrije sector woning in de midden huur zijn. Bij passendheid kijken wij naar de samenstelling van uw huishouden en uw huishoudinkomen.

Dit gaat in twee stappen:

 1. Alle huurders met een vast contract die aangeven terug te willen keren naar de nieuwbouw krijgen in Q1 van 2022 een brief met type woningen in de nieuwbouw waar zij op dit moment (2021) voor in aanmerking komen.
 2. In 2024/2025 krijgen de huurders die terug willen keren een aanbod voor het type woning in de nieuwbouw waar zij op dat moment (2024/2025) voor in aanmerking komen. Als wij starten met de verhuur van de nieuwbouwwoningen kunt u aangeven welke woning(en) uw voorkeur heeft.  Wij verwachten eind 2024/begin 2025 te starten met de verhuur van de nieuwbouwwoningen. Alle huurders die aangegeven hebben terug te willen keren krijgen op hun nieuwe adres de informatie hiervoor. Ook blijven wij contact houden met de bewonerscommissie tijdens de vervanging.

Dit kunnen we niet toezeggen. U kunt uw voorkeur opgeven in de vragenlijst die u op 10 december 2021 heeft ontvangen.

Ja, totdat de huurovereenkomsten ondertekend worden van de nieuwbouwwoningen kunt u afzien van uw terugkeer.

Ja, de terugkeer en de vergoedingen staan los van waar u verblijft. Als u vaste huurder bent, krijgt u altijd de verhuiskostenvergoeding bij het vertrek van de huidige woning. En uw wens voor terugkeer blijft staan.

Bij nieuwbouw komen er grotendeels sociale huurwoningen terug, zodat de woningen betaalbaar blijven. Huurtoeslag kan van toepassing blijven, dit is afhankelijk van uw inkomen en de huur. De regels voor passend toewijzen blijven ook van toepassing.

Nee, u komt in aanmerking voor een woning in de vrije sector, midden-huur (huurprijzen tot € 1.000, prijspeil 2021).

De inkomensgegevens mogen niet ouder zijn dan drie maanden bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Dit betekent dat uw inkomensgegevens van 2024/2025 gelden.

Actuele gegevens kunt u het beste teruglezen op de website van de rijksoverheid

Ja, u als vaste huurder van een zelfstandige woning heeft recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Deze bedraagt momenteel € 6.334,- (peiljaar 2021). Wij gaan uit van de hoogte van de vergoeding die eind februari 2022 door het rijk wordt bepaald. Andere vergoedingen worden in het sociaal plan vastgelegd.

Ja, we kunnen dit alleen niet direct uitkeren. Wij moeten wachten op het vastgestelde onderdeel van het sociaal plan hierover. Daarnaast gaan wij uit van de hoogte van de vergoeding die eind februari 2022 door het rijk wordt bepaald.

Nee, er wordt één keer een herstructureringsurgentie (voorrang) verstrekt, hierbij hoort de verhuiskostenvergoeding.

Ja, ook al verhuist u naar het buitenland, als u vaste huurders bent heeft u recht op deze vergoedingen. Deze vergoedingen moeten wel eerst vastgesteld worden in het sociaal plan.

Met een herstructureringsurgentie (ook wel voorrang genoemd) kunt u met voorrang verhuizen naar een andere woning via Woonnet-Haaglanden. U reageert dus op passende woningen via Woonnet-Haaglanden. Dit wil zeggen passend qua inkomen en qua huishoudgrootte.

U krijgt voorrang als u:

 • Een eenpersoonshuishouden heeft met een bruto jaarinkomen van maximaal € 35.587,20 (prijspeil 2021), of
 • Een meer persoonshuishouden heeft met een bruto jaarinkomen van maximaal € 48.300 (prijspeil 2021). Het inkomen van inwonende kinderen van 23 jaar of ouder worden hierbij meegeteld.

De voorrang (ook wel actiegebied aanwijzing) wordt bij de gemeente aangevraagd. Hiervoor hebben wij een vastgesteld sociaal plan nodig. Dus moeten wij eerst met de bewonerscommissie het sociaal plan maken. Als het sociaal plan is vastgesteld kunnen wij de voorrang aanvragen bij de gemeente. Dit kost ongeveer 8 weken. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven.

U krijgt maximaal één jaar de tijd om een woning te zoeken vanaf het moment dat u de voorrang heeft gekregen. 

Via www.woonnet-haaglanden.nl kunt u met voorrang reageren op woningen in de regio Haaglanden. Dit zijn de gemeentes Delft, Midden-Delfland, Rijswijk, Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Westland.

Meestal niet. Als u gaat verhuizen dan verliest u uw opgebouwde inschrijfjaren. Dit geldt ook als u terugverhuist naar de wijk. U mag altijd terugkeren naar de wijk. De inschrijfjaren staan hier los van.

U verliest uw inschrijfjaren niet als u een tijdelijk huurcontract voor de ‘tussen’ woning heeft. Dit tijdelijk huurcontract is twee jaar geldig, in deze peiode verliest u uw inschrijfjaren niet.

Via www.woonnet-Haaglanden.nl kunt u reageren op vrije sector woningen. Wij gaan u hierbij helpen. Daarnaast kunt u mogelijk een woning kopen, u kunt zelf een makelaar hiervoor benaderen. WoonInvest heeft ook koopwoningen, die onze makelaar(s) via Funda.nl aanbieden. Deze zaken spreken wij af in het sociaal plan.

Jazeker, als u al een inschrijving heeft op www.woonnet-Haaglanden.nl kunt u zelf reageren op andere passende woningen. U heeft zelfs al recht op de vergoedingen, alleen kunnen wij deze pas uitkeren als dit vastgesteld is in dit onderdeel van het sociaal plan.

Schrijft u zich zo snel mogelijk in www.woonnet-haaglanden.nl. Bij de optie starter of doorstromer vult u doorstromer in. U krijgt dan in de meeste gevallen vijf jaar op uw inschrijving. U moet ingeschreven staan bij de aanvraag van de voorrang bij de gemeente. Voor die tijd kunt u alvast kijken hoe Woonnet-Haaglanden werkt. Ook de beschikbare vrije sector woningen worden op deze site gezet.

Een sociaal plan is een document waarin alle afspraken staan die wij maken met de bewonerscommissie. Zoals welke vergoedingen u kunt krijgen, en de hoogte hiervan. Wat voor hulp u kunt krijgen bij het zoeken naar een ‘tussen’woning en welke huur u gaat betalen voor de ‘tussen’ woning.

 

WoonInvest wil graag zorgen voor goede woningen, voor nu en in de toekomst. Bij nieuwbouw krijgen wij de kans goed geïsoleerde woningen te bouwen die lang meegaan. 

Bij het scenario renovatie ontstaan er een aantal beperkingen, waaronder:

 • De badkamer op de eerste verdieping gaat bij de helft van de woningen ten koste van een slaapkamer;
 • De fundering (waarop de woning steunt) is niet geschikt voor zware bouwkundige aanpassingen;
 • De noodzakelijke isolatie van de buitenmuren kost veel binnenruimte (minimaal 15 cm);
 • Renovatie levert een mindere kwaliteit woning op vergeleken met nieuwbouw, waarbij de kosten voor renovatie in de buurt komen van sloop-nieuwbouw.

Wij bouwen 96 tot 104 nieuwe woningen terug.

Er komen minimaal 76 eengezinswoningen terug met tuin. Daarnaast worden er een aantal appartementen gerealiseerd, bijvoorbeeld op de hoeken. De definitieve aantallen hangen af van de terugkeerwens van de huidige huurders.

De exacte afmetingen van de verschillende ruimtes in de woning (bijvoorbeeld de slaapkamer(s), badkamer, keuken) zijn nog niet bekend.

Nee, er zijn nog geen plattegronden. Dit hoort bij de volgende fase van het project. Als we weten welke huishoudens terug willen en hoe die huishoudens eruit zien, gaan we het ruimtelijk programma op woning-niveau bepalen. 

Dit weten wij nog niet. Dit hoort bij de komende fase. Als we weten welke huishoudens terug willen en hoe die huishoudens eruit zien, gaan wij het programma maken.

Elke woning krijgt een eigen berging.

Deze voorzieningen blijven in overleg met de gemeente waar mogelijk gehandhaafd.

De parkeernorm blijft gelijk voor 96 woningen. Voor extra woningen geldt de actuele parkeernorm.

De eengezinswoningen en de beneden woningen hebben een tuin. De bovenwoningen krijgen in ieder geval een balkon.

U kunt contact opnemen met Geerte Hokke (projectleider wonen) of met Collin Drabbe (woonconsulent).
Zij zijn bereikbaar via 070 301 11 00 of via emma@wooninvest.nl.

Laatste nieuws