Project Emma

Complex 2004 en 2031

  • 96 eengezinswoningen
  • Emmastraat
    Prins Hendrikstraat
    Oranje Nassaustraat
  • Voorburg
Project Emma

Projectomschrijving

De woningen aan de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat zijn in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd. De laatste keer dat Wooninvest een ingreep heeft gedaan is in de jaren ’90 geweest. Er is toen besloten dat het de laatste keer zal zijn dat Wooninvest iets aan de woningen gaat doen. De woningen zijn zo gezegd “op”. Echter, de meeste bewoners wonen er op dit moment nog met veel plezier. Hieruit is op te maken dat de woningen wellicht nog een tijd meegaan. Samen met het adviesteam en een vertegenwoordiger van Respectus, de huurdersorganisatie, gaan wij middels workshops en gesprekken een plan voor de buurt ontwikkelen. Dat overleg leidt tot een advies voor de vernieuwing van de woningen aan de bestuurder van WoonInvest. Dat advies kan lichte renovatie omvatten, maar ook een meer ingrijpende renovatie om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken of (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw van bijvoorbeeld seniorenwoningen. Alle opties zijn nu nog open, omdat WoonInvest de mening van haar huurders belangrijk vindt. Als het advies dat we komende maanden met de vertegenwoordiging van bewoners opstellen, financieel haalbaar is en aansluit bij het beleid van WoonInvest, dan streeft WoonInvest ernaar om dit ook uit te voeren.

Het streven vanuit Wooninvest is om een toekomstbestendige wijk te realiseren en daarbij is het advies vanuit de buurt erg belangrijk.

Op deze site houden wij u op de hoogte van dit proces en vindt u alle documenten over dit project.

Architect

Van Schagen architecten
Rotterdam

Adviseurs

Participatie:
De Wijde Blik
Amsterdam

Bouwadviesbureau:
Alphaplan
Alphen aan de Rijn

001-emma.jpg
001-hend.jpg
001-nass.jpg
002-emma.jpg
002-hend.jpg
002-nass.jpg
003-emma.jpg
003-hend.jpg
003-nass.jpg
004-emma.jpg
004-hend.jpg
005-emma.jpg
005-hend.jpg
006-hend.jpg

Nieuwsbrieven

 

Verslagen

 

Presentaties

Veelgestelde vragen

U krijgt de mogelijkheid om terug te keren als u aan de wettelijke criteria voor de toewijzing van de nieuwe woningen voldoet. Dit betreft de grootte van het huishouden, de hoogte van het inkomen in relatie tot de huur. Alle afspraken die we hierover maken, nemen wij op in het Sociaal Plan.

Er zijn beperkte mogelijkheden. Woningcorporaties mogen 10% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een niet passend inkomen, bijvoorbeeld als iemand net boven de inkomensgrens zit. Dit wordt echter per situatie bekeken. 

De exacte regels bij terugkeer nemen wij op het in Sociaal Plan. Dit gebeurt in overleg met de bewonerscommissie. De regels voor passend toewijzen zijn hierbij wel van toepassing.

Er komen voldoende vergelijkbare woningen terug voor de huidige huurders.

De inkomenseis per 2021 ziet er op dit moment uit als hieronder:

standaardtabel-2021.jpg


Met een stadsvernieuwingsurgentie (ook wel urgentie genoemd, of herhuisvestingsvoorrang) kunt u met voorrang verhuizen naar een andere woning via Woonnet-Haaglanden. Deze andere woning moet passend zijn, dit wil zeggen passend qua inkomen en qua huishoudgrootte. 

De voorrang geldt nooit voor het verhuizen naar een eengezinswoning.

Via de stadsvernieuwingsurgentie kunt u met voorrang reageren op woningen in de regio Haaglanden.

Ja, hier heeft u dan ook recht op.

U krijgt maximaal een jaar de tijd om een woning te zoeken vanaf het moment dat u de stadsvernieuwingsurgentie heeft gekregen. 

Als er sprake is van een sloopbesluit, krijgt u geen wisselwoning. U krijgt dan een stadsvernieuwingsurgentie. Via deze urgentie kunt u met voorrang reageren op het woningaanbod. Als dit u zelf niet lukt, dan kijken wij hoe we u hierbij kunnen helpen.

Nee. Als u gaat verhuizen dan verliest u uw opgebouwde jaren.

Als u al een inschrijving heeft op Woonnet Haaglanden kunt u zelf reageren op andere passende woningen. 

U kunt zich alvast inschrijven op Woonnet Haaglanden. U krijgt dan vijf jaar op uw inschrijving, als u meer dan vijf jaar hier woont. Helaas kan het niet zijn hoe lang u er daadwerkelijk al woont. 

Ja, u heeft recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Het gaat om 6.253 euro. Dit bedrag ontvangt u één keer. Als u besluit om terug te keren, dan krijgt u niet nog een keer een vergoeding. 

Nee, u krijgt pas een vergoeding als u via de stadsvernieuwingsurgentie een andere woning heeft gevonden of als het sociaal plan definitief is. U mag natuurlijk wel eerder verhuizen als u in de tussentijd een andere woning heeft gevonden.

Nee, de verhuiskostenvergoeding geldt alleen voor zelfstandige huurwoningen.

Dit plan past binnen de lange termijn strategie van WoonInvest. Met dit plan bouwen we (extra) duurzame woningen. 

Bij nieuwbouw komen er sociale huurwoningen terug, zodat de woningen betaalbaar blijven. Huurtoeslag blijft van toepassing. De regels voor passend toewijzen blijven ook van toepassing.

Er worden voornamelijk 4 kamerwoningen terug gebouwd met tuin. De exacte afmetingen van de verschillende ruimtes in de woning (bijvoorbeeld badkamer, keuken) zijn nog niet bekend. 

Elke woning krijgt een eigen berging. 

Deze voorzieningen blijven in overleg met de gemeente zoveel mogelijk gehandhaafd.

Ja, het plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente. 

Bij stikstof wordt er gekeken naar twee perioden: de periode van sloop en bouw en de periode van gebruik. De bouwmethode is nog niet bekend, maar deze zal in ieder geval een minimale uitstoot van stikstof hebben. De nieuwe woningen zijn veel energiezuiniger en gasloos. Hierdoor wordt er veel minder stikstof uitgestoten. 

Dit hangt af van het gekozen scenario en de daarbij behorende ingrepen. Een hoog niveau renovatie wordt niet in bewoonde toestand uitgevoerd.

Wij onderzoeken of het mogelijk is om in de wijk wisselwoningen aan te bieden.

Ja, dat is geen probleem als dit tijdig en in overleg gebeurt.

Ja, een deel van uw spullen moet worden opgeslagen.

Wij onderzoeken nog wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Alle actuele informatie vindt u hier op de website. Daarnaast informeren wij u regelmatig via een nieuwsbrief.

U kunt contact opnemen met Geerte Hokke (projectleider wonen) of met Collin Drabbe (woonconsulent).
Zij zijn bereikbaar via 070 301 11 00 of via emma@wooninvest.nl.

Activiteiten / Agenda

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws